امروزه تلاش مدیران برای مدیریت پروژه و بهینه‌سازی همزمان محدودیت‌های پروژه‌ها (زمان، هزینه، کیفیت، محدوده و …) و استفاده از دانش مدیریت پروژه، به سرعت در حال افزایش است و مدیران، نیازمند اطلاعاتی می‌باشند که بتوانند بلادرنگ در مورد پروژه‌ها تصمیم‌گیری کنند.

مجید احدپور

Project Management Services
خدمات مدیریت پروژه

Our project managers help your organization increase efficiency and profitability by providing solutions, methods and technology.
We will provide enough support to your project team so that they can focus on business goals or delivering existing projects.

مدیران پروژه ما با ارایه راه‌کار، روش و تکنولوژی به سازمان شما برای افزایش راندمان و سودآوری کمک می‌کنند.
ما از تیم پروژه شما به اندازه‌ای پشتیبانی خواهیم کرد تا بتوانند روی اهداف تجاری یا تحویل پروژه‌های موجود تمرکز کنند.
موارد خدمات قابل ارایه:
جمع‌آوری تمام داده‌ها در یک بانک اطلاعاتی
کاهش هزینه‌های مدیریت پروژه
طراحی فرآیندها و تهیه رویه‌ها
تحویل به موقع و طبق برآورد
بهبود مستمر، نظارت و ارزیابی
تداوم کسب و کار از طریق منابع ما و انتقال دانش

Software Development & Integration
توسعه نرم افزار و یکپارچه سازی

By facilitating processes, we will help your organization make key project decisions. No matter what software you use we will extract the information we need. By defining appropriate methods and guidelines, your concern about accessing information and preparing the necessary reports will be eliminated.

ما با تسهیل فرآیندها سازمان شما را درجهت اخذ تصمیمات کلیدی در مورد پروژه‌ها یاری خواهیم کرد.
مهم نیست که شما از چه نرم‌افزاری استفاده می‌کنید ما اطلاعات مورد نیاز را استخراج خواهیم کرد.
با تعریف روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب، نگرانی‌شما در دسترسی به اطلاعات و تهیه گزارش‌های لازم از بین خواهد رفت.
ساخت برنامه در جهت جمع‌آوری اطلاعات
سفارشی کردن گزارشات مورد نیاز سازمان
در دسترس بودن اطلاعات پروژه در کوتاه‌ترین زمان
کاهش زمان، خطا و منابع انسانی برای تهیه گزارش‌ها
ارتباط یا ادغام با سایر نرم‌افزارها (مالی، انبار و …)

Consulting Services
خدمات مشاوره مدیریت پروژه

Despite the introduction of smart and powerful software and technology and ease of implementation, the problems of organizations and companies remain unresolved. Without a proper approach, one cannot only hope for the right technology to be implemented with advanced tools. We will help you build and develop the system by presenting effective ways that incorporate forces, processes, methods, tools and techniques.

با وجود ارایه نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های هوشمند و قدرتمند و سادگی پیاده‌سازی، همچنان مشکلات سازمان‌ها و شرکت‌ها حل نشده است.
بدون وجود یک رویکرد صحیح نمی‌توان فقط با داشتن ابزار پیش‌رفته امید به انجام صحیح این تکنولوژی داشت.
ما با ارایه راه‌های موثری که نیروها، فرآیندها، روش‌ها، ابزار و تکنیک‌ها را در بر می‌گیرد شما را در ایجاد و توسعه سیستم یاری خواهیم کرد.
استانداردسازی و ثبات
کاهش زمان پیاده‌سازی
جلوگیری از دوباره‌کاری

Costomer Suport
پشتیبانی

PMPA Support Team is based in headquartered, ready to provide any kind of services to our customers anywhere in Iran.

These services include all the services provided by the company (project management, project server, etc.) and will be available to you in the shortest time.

تیم پشتیبانی شرکت پیشگامان مدیریت پروژه آرمان مستقر در دفتر مرکزی واقع در تهران، آماده ارایه هر گونه خدمتی به مشتریان خود در هر جایی از ایران می‌باشد.

این خدمات شامل همه سرویس‌های قابل ارایه شرکت (مدیریت پروژه، پراجکت سرور و …) می‌باشد و در کوتاه‌ترین زمان این خدمات در اختیار شما خواهد بود.