مدیریت پروژه ـ استانداردها

 

شکل‌گیری استانداردهای مدیریت پروژه در 50 سال اخیر می‌باشد.

از مهمترین استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان به پی‌ام‌باک (PMBOK)، پرینس 2 (Prince 2) و ایزو (ISO) اشاره کرد.


مدیریت پروژه - پرینس2مدیریت پروژه - پی‌ام‌باک

در سال 1969 موسسه مدیریت پروژه (PMI) تاسیس شد و پیش‌نویس اولین نسخه استاندارد پی‌ام‌باک در سال 1987 تهیه شد و در سال 1996 اولین نسخه پی‌ام‌باک منتشر شد. در سال‌های 2000، 2004 و 2008 نسخه‌های دو، سه و چهار استانداردپی‌ام‌باک منتشر شدند.

آخرین نسخه استاندارد پی‌ام‌باک در سال 2013 تحت عنوان ویرایش پنجم منتشر شده است.

پی‌ام‌باک (PMBOK) مخفف Project Management Body Of Knowledge (راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه) می‌باشد.

ویرایش پنجم پی‌ام‌باک شامل 10 حوزه و 47 فرآیند می‌باشد.

در سال 1975 استاندارد پرامپت (PROMPT) توسط یک شرکت آمریکایی فعال در حوزه آی‌تی (IT) وارد انگلستان شد. پس از عملکرد موفق این شرکت دولت انگلستان این استاندارد را خریداری کرده با تغییراتی در سال 1989 استاندارد پرینس (PRINCE) برای پروژه‌های آی‌تی مرتبط با دولت ارایه شد. در سال 1996 استاندارد پرینس 2 (PRINCE 2) برای تمام پروژه‌ها مناسب سازی شد و آخرین ویرایش این استاندارد در سال 2009 برای تمام کشورها ارایه شد.

پرینس 2 (PRINCE 2) مخفف PRojects IN Controlled Environments می‌باشد.

پرینس 2 شامل اصول (Core Principles) هفت‌گانه، زمینه‌های (Themes) هفت‌گانه و فرآیندهای (Process) هفت‌گانه می‌باشد.

در سال‌های اخیر در ایران حرکت به سوی استاندارد سازی آغاز شده است ولی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نتیجه باقیست. همان‌طور که در استاندارد پرینس 2 اشاره شد، برای آنکه بتوان استاندارد مدیریت پروژه را در ایران جاری کرد باید این حرکت از بالا به پایین صورت گیرد. اجباری کردن رعایت الزامات استانداردهای مدیریت پروژه در شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با پروژه‌های دولتی در ارتباطند. در صورتی‌که در حال حاظر این موضوع شروع شده ولی اول این‌که فراگیر نیست دوم این‌که هنوز یک استاندارد مشخص برای این منظور انتخاب نشده است.