پروژه، طرح و پورتفولیو

بر اساس تعریف پی‌ام‌باک (PMBOK)پروژه تلاشی موقت برای تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد بر اساس استانداردهای کیفی و الزامات است.

همانطور که در تعریف بالا روشن است، پروژه مجموعه کارهایی است که در جهت دستیابی به یک محصول یا خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد انجام می‌شود.

معمولا پروژه‌ها بر اساس ابعاد پروژه به مراحل (فازها) کوچکتر و قابل مدیریت‌تر تقسیم می‌شوند.

به مجموعه‌ای از پروژه‌ها، خدمات و فعالیت‌ها که برای تحقق هدفی یکسان انجام می‌شوند طرح گفته می‌شود.

برای مثال طرح مهار و دفع سیلاب را در نظر بگیرید.

این طرح شامل احداث سدهای تاخیری، احداث کانال‌ها، حوضچه‌ها و … می‌باشد.

هر یک از اجزای فوق را می‌توان بر اساس پارامتر هایی مانند موقعیت مکانی یا حجم کار به چند پروژه تقسیم کرد برای مثال اگر در این طرح چند سد تاخیری وجود دارد، می‌توان هر کدام از سدها را یک پروژه نامید.

پورتفولیو به مجموعه‌ای شامل طرح، پروژه، خدمت یا کارها با هدف استراتژیک یکسان گفته می‌شود.

در مثال بالا فرض کنید یکی از شروط کارفرما، آشنایی پیمانکار با منطقه باشد. لذا پیمانکار در مناقصه دیگری (با کارفرمای دیگر) شرکت کند و با قیمتی کمتر از سایر رقبا برنده مناقصه شود تا بتواند به این طرح ورود کند. هدف استراتژیک یکسان، مجموعه فوق را در  یک پورتفولیو قرار می‌دهد

پروژه

One thought on “پروژه، طرح و پورتفولیو

Comments are closed.