ساخت Slicer تاریخ

در ساخت دشبوردهای اکسل، یکی از مهمترین ابزاری که به ما کمک می‌کند اسلایسر است. در اینجا روش ساخت Slicer تاریخ را به اتفاق مرور می‌کنیم.

آموزش اکسل پیشرفته

ساخت Slicer تاریخ

برای ساخت اسلایسر تاریخ، ابتدا نیاز به ایجاد جدولی داریم که تاریخ را در آن وارد کنیم.

اگر اسلایسر ما شامل سال‌های 95 تا 99 است. در ستون تاریخ از 1395/01/01 تا 1399/12/30 وارد می‌کنیم.

سپس با استفاده از تابع Text اجزای تاریخ (سال، ماه، و روز) را جدا می‌کنیم.

با این روش تاریخ را به رشته و سپس از توابع Left, Right, و Mid بخش‌های مختلف را جدا می‌کنیم.

حال می توانیم بر اساس جدول ایجاد شده، اسلایسرهای سال، ماه، و روز را اضافه کنیم.

نکته ای که در اینجا دارای اهمیت است، نحوه خارج کردن نتیجه اسلایسر است.

تابع AGGREGATE، که از سال 2013 به اکسل اضافه شد، این نیاز را به آسانی برطرف می‌کند.

در این تابع برای اشاره به یک عدد از یک از 18 مورد نمایش شده باید استفاده کرد.

در این مثال گزینه 1 ـ Average به همراه گزینه 5 ـ Ignore hiden rows استفاده می‌کنیم.

دلیل استفاده از Average این است که متوسط یک عدد خود آن عدد می‌باشد.

برای درک بهتر موارد ذکر شده به فیلم و فایل آموزشی رجوع کنید.

فیلم آموزش: http://www.aparat.com/v/LkA2F

فایل: Slicer