مدیریت زمان پروژه

حوزه مدیریت زمان پروژه سومین حوزه پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. این حوزه شامل 7 فرآیند از دو گروه فرآیندی برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل است.

مدیریت زمان پروژه

 

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): در ویرایش 5 پی‌ام‌باک، در همه حوزه‌ها اولین فرآیند برنامه مدیریتی حوزه می‌باشد. در این برنامه روش برنامه‌ریزی و کنترل تعریف می‌شود برای مثال تعیین متد برنامه‌ریزی (مسیر بحرانی)
تعریف فعالیت‌ها (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): پس از تدوین ساختار شکست کار، فعالیت‌های مورد نیاز هر بسته کاری (آخرین سطح WBS) تعریف می‌شود. این فعالیت‌ها ویژگی‌هایی باید داشته باشند که در اینجا به دو مورد مهم اشاره می‌کنم. نام فعالیت باید منحصر به‌فرد باشد و فعل فعالیت در ابتدای نام قرار گیرد برای مثال اجرای بتن‌مگر حوضچه آرامش سرریز.
تعریف روابط فعالیت‌ها (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): بین فعالیت‌ها چهار رابطه اصلی (SS, FS, FF, SF) وجود دارد که تحت عنوان پیش‌نیاز و پس‌نیاز تعریف می‌شوند. به نظر من از بین چهار رابطه فوق، رابطه FS (پایان به آغاز) بیشترین استفاده را دارد. اگر ساختار شکست فعالیت‌ها به درستی تدوین شده باشد بین بیش از 90% فعالیت‌ها رابطه FS وجود خواهد داشت. پس‌افت‌ها و پیش‌افت‌های لازم نیز در این مرحله تعریف می‌شوند. البته سعی شود که ساختار شکست کار به‌گونه‌ای تدوین شود که پس‌افت و پیش‌افت نداشته باشیم مگر در مواقع کاملا ضروری.
تخمین منابع فعالیت‌ها (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): منظور از این فرآیند محاسبه منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت می‌باشد. طبیعی است در این مرحله هنوز زمان فعالیت محاسبه نشده است لذا منابع محاسبه شده فارغ از زمان می‌باشد.

تخمین زمان فعالیت‌ها (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): برای تخمین زمان فعالیت راه‌های متنوعی وجود دارد که یکی از رایج‌ترین راه‌ها تخمین زمان تطابق منابع مورد نیاز اجرای فعالیت و منابع دردسترس پروژه می‌باشد.

تهیه برنامه زمان‌بندی (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): پس از تدوین ساختار شکست کار، تهیه لیست فعالیت‌ها و … مدل زمان‌بندی پروژه تشکیل می‌شود. یکی از خروجی‌های مدل زمان‌بندی، برنامه زمان‌بندی پروژه می‌باشد.
کنترل زمان‌بندی (گروه فرآیندی نظارت و کنترل): در فرآیند کنترل زمان‌بندی پروژه، با توجه به دوره کنترلی تعریف شده در برنامه مدیریت زمان، پارامترهایی مانند شروع واقعی، پایان واقعی، تاریخ توقف، تاریخ آغاز مجدد و زمان باقی‌مانده کنترل می‌شوند. با توجه به وسعت فرآیند کنترل زمان‌بندی، در پست دیگری به تفضیل این فرآیند را توضیح خواهم داد.