مدیریت هزینه پروژه

حوزه مدیریت هزینه پروژه چهارمین حوزه پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. این حوزه شامل 4 فرآیند از دو گروه فرآیندی برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل است.

مدیریت هزینه پروژه

برنامه‌ریزی مدیریت هزینه (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد، اولین کاری که در حوزه باید انجام شود  تهیه برنامه مدیریت حوزه می‌باشد. در واقع خروجی این فرآیند، برنامه مدیریت هزینه می‌باشد. در این برنامه درباره روش‌ها، عناصر و … پروژه صحبت می‌شود.

تخمین هزینه‌ها  (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): در این فرآیند هزینه انجام فعالیت‌های پروژه بر اساس روش‌های تعریف شده در برنامه مدیریت هزینه محاسبه می‌شود. البته بهتر است در این فرآیند روش‌های مختلف انجام فعالیت بررسی شود تا بتوان با مقایسه و تحلیل روش‌های اجرا، مناسب‌ترین روش را انتخاب کرد. طبیعتا معیارهایی مانند ریسک، کیفیت و … می‌توانند در این تصمیم‌گیری موثر باشند. همانطور که قبلا هم اشاره شد. به مرور با افزایش اطلاعات شما تخمین هزینه تدقیق می‌شود. جمع هزینه‌های فعالیت‌های پروژه منجر به تخمین هزینه پروژه می‌شود.

تعیین بودجه (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): پس از تخمین هزینه‌ها تعیین بودجه انجام می‌شود. برای تعیین بودجه در سه مرحله حاشیه اطمینانی در نظر گرفته می‌شود. اولین حاشیه اطمینان مربوط به فعالیت می‌شود (Activity Contingency Reserve). دومین حاشیه اطمینان در بسته کاری در نظر گرفته می‌شود (Contingency Reserve). و سومین حاشیه اطمینان در پروژه است (Management Reserve). مجموع موارد فوق تشکیل دهنده بودجه پروژه خواهد بود.

کنترل هزینه‌ها (گروه فرآیندی نظارت و کنترل): این فرآیند یکی از یارده فرآیند نظارت و کنترل ویرایش پنجم استاندارد پی ام باک می‌باشد. با توجه به اهمیت این فرآیند در مطالب بعدی به تفصیل در مورد این فرآیند و مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management – EVM) توضیح خواهم داد. در این فرآیند عناصر محاسباتی زیادی وجود دارد که در واقع یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد، هزینه و انحراف از آن است. لطفا برای اطلاع بیشتر به مطلبی با عنوان کنترل هزینه‌ها مراجعه کنید.