ویروس کرونا

ویروس کرونا
ویروس کرونا

این روزها ویروس کرونا با تمام قدرت تبدیل شده به موضوع اصلی مردم. حتی قدرت این ویروس بیش از تمام توان کشور بود که سعی داشت تمرکزش رو روی انتخابات بگذاره.

با وجودی که مسئولین تلاش کردن مردم رو پای صندوق‌ها بیارن و مهمترین موضوع، انتخابات باشه.
ولی وجود ویروس کرونا این امکان رو گرفت.

و متاسفانه عدم اعتماد به حکومت باعث می‌شود بازار شایعات داغ شود.
عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در ایران باعث افزایش روز افزون بی‌اعتمادی می‌شود.
افزایش بی‌اعتمادی باعث قدرت گرفتن شایعات و رو آوردن مردم به کانال‌های خبری غیر مطمئن می‌شود.
در این بین یا حکومت نمی‌خواهد جلوی شایعات را بگیرد یا سود حکومت در اشاعه این شایعات هست.
در هر دو صورت ضرر و زیان این اتفاقات به مردم می‌رسد.

پس حداقل سعی کنیم بازنشر دهنده شایعات نباشیم و اطلاعاتی که بازنشر می‌دهیم از منابع مطمئن و با ارائه لینک خبر باشد.
در یکی از دلنوشته‌ها عنوان کردم که چرا مردم ما تا این حد خشمگین هستند، بی شک حکومت بزرگترین سهم را در این موضوع دارد.
امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد آشتی حکومت با مردم باشیم و حکومت ایران دست از دیکتاتوری برداشته و مجددا میزان رای مردم باشد. 

One thought on “ویروس کرونا

Comments are closed.