پیشرفت پروژه

در اکثر موارد مدیران به دنبال عددی هستند که بتواند یک دید مناسب نسبت به وضعیت پروژه (پیشرفت پروژه) برایشان ایجاد کند. همانطور که در مطلبی با عنوان پیشرفت فیزیکی اشاره شد چند روش رایج برای محاسبه پیشرفت پروژه وجود دارد. البته این موضوع همواره با اشتباهاتی همراه بوده است که در اینجا سعی در روشن کردن یکی از رایج‌ترین مشکلات موجود خواهم داشت.

پیشرفت پروژهپیشرفت پروژه یکی از موضوعات مهم در ایران است، این مسئله ناشی از علاقه زیاد مدیران در سطوح مختلف، برای سنجش عملکرد پروژه یا طرح با یک عدد می‌باشد.

وقتی صحبت از محاسبه پیشرفت پروژه می‌شود بسیاری از دوستان و همکاران از واژه پیشرفت فیزیکی پروژه استفاده می‌کنند که اساسا به کارگیری این واژه در سطح پروژه یا طرح بی‌معنی‌است. و وقتی با این سوال روبرو می‌شوند که چرا از این واژه برای سنجش عمل‌کرد پروژه استفاده می‌کنند تقریبا بیشتر ایشان اشاره به تهیه و تامین می‌کنند و تاثیر آن بر میزان پیشرفت پروژه. ولی اگر بخواهیم به درستی به خواست ایشان توجه کنیم متوجه می‌شویم که خواست آنان از پیشرفت فیزیکی بیشتر به پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نزدیک است و معمولا به دلیل شکست نامناسب و عدم توانایی تفکیک خدمات مهندسی، تامین و اجرا (می‌تواند جزئیات بیشتری مانند حمل، ساخت و … داشته باشد) در ساختار شکست کار، از روشی اشتباه ولی رایج، یعنی دادن وزن به فعالیت‌ها استفاده می‌کنند. و معمولا روش‌هایی پیشنهاد می‌شود که پایه و اساسی ندارند، مهم‌تر آنکه این روش‌ها کاملا بر اساس سلایق تعیین می‌شوند. لذا برای سنجش عمل‌کرد پروژه استفاده از روش‌های استاندارد مانند مدیریت ارزش حاصله (Earned Value Management) پیشنهاد می‌شود.

نقطه ضعف دیگر روش وزن‌دهی این است که با تعیین وزن با روش‌های رایج ایرانی، امکان مقایسه پیشرفت پروژه (فیزیکی) با سایر گزینه‌ها مانند هزینه واقعی، پیشرفت برنامه و … نخواهد بود.

نزدیک‌ترین روش محاسبه درصد پیشرفت به مفاهیم استاندارد (به پیشنهاد اینجانب)، حاصل تقسیم ارزش حاصله به هزینه مبنا می‌باشد لذا اگر هم می‌خواهیم به فعالیت‌ها وزن دهی کنیم بهتر است این وزن صرفا ریالی باشد و بر اساس زمان مبنا (Baseline Cost)

One thought on “پیشرفت پروژه

Comments are closed.