کتاب های مدیریت پروژه ـ سطح پیشرفته

اگر می خواهید فراتر از اصول اولیه و مهارت های رهبری خود را گسترش دهید، کتاب های مدیریت پروژه سطح پیشرفته به شما کمک می کنند تا خود را به وضعیت افسانه ای برسانید.

کتاب های مدیریت پروژه ـ سطح پیشرفته

Getting Things Done

این کتاب فقط یک کتاب مدیریت پروژه نیست بلکه یک سیستم بهره‌وری است.

شما به عنوان یک مدیر پروژه با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کنید.

بسیاری از مدیران با تجربه پروژه با استفاده از روش GTD قسم می خورند که اطمینان حاصل کنند که آنچه را برای انجام کار لازم دارند انجام می دهند.

Getting Things Done به شما نشان می دهد که چگونه می توانید کارها را با استفاده از لیست‌ها و ساختارهای ساده، سازماندهی کنید.

مهم این است که یک ساختار منظم داشته باشید تا بتوانید ایده ها را فوراً وارد کنید.

به ساختار آن اعتماد کنید تا بتوانید ذهن خود را از حواس پرتی های متداول و مداوم آزاد کنید.

The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done

پیتر دراکر به عنوان یک افسانه در محافل مدیریت شهرت دارد.

امروزه بسیاری از نویسندگان به عنوان پایه و اساس استراتژی هایی که امروزه وجود دارند، به او استناد می کنند.

این کتاب به عنوان یک کتاب مهم برای مدیران پروژه، اهمیت زیادی دارد.

زیرا چهارچوبی عالی برای مدیریت مؤثر خود و دیگران فراهم می کند.

این کتاب بیش از 40 سال قدمت دارد و با این که مثال‌ها قدیمی شده است، ولی هنوز هم بسیار مرتبط است.

پیام اصلی این است که اثربخشی یک عادت است، نه یک مهارت.

اثربخشی “انجام کارهای صحیح” است و بسیار متفاوت از کارآیی است، که صرفاً “انجام درست کارها” است.

کدام مدیر پروژه نمی خواهد مؤثرتر باشد؟

Brilliant Project Management: What the Best Project Managers Know, Do, and Say

حتی مدیران پروژه‌ای که سالها تجربه دارند. می توانند الگویی را پیدا کنند که که برای آنها تازگی داشته و مفید باشد..

40 سال تجربه ترکیب شده و در این کتاب به اشتراک گذاشته شده است.

این کتاب توصیه ها / نمونه های عملی و واقعی را ارائه می دهد. اگر تیمی از مدیران پروژه را اداره می کنید، این کتاب عالی است.