مدیریت هزینه پروژه

حوزه مدیریت هزینه پروژه چهارمین حوزه پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. این حوزه شامل 4 فرآیند از دو گروه فرآیندی برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل است. برنامه‌ریزی مدیریت هزینه (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد، اولین کاری که در حوزه باید انجام شود  تهیه […]

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی اولین فرآیند از حوزه مدیریت زمان استاندارد پی ام باک (PMBOK) و در گروه برنامه‌ریزی قرار دارد. همه فرآیندهای پی ام باک شامل ورودی، ابزار و روش و خروجی می‌باشند. ورودی‌های این فرآیند، برنامه مدیریت پروژه، منشور پروژه، عوامل محیطی سازمان و […]

کنترل زمان‌بندی پروژه

بر اساس استاندارد پی ام باک (PMBOK)، فرآیند کنترل زمان‌بندی پروژه در گروه نظارت و کنترل و حوزه مدیریت زمان قرار دارد. موارد مهم در این فرآیند شروع (Start)، پایان (Finish)، مدت زمان (Duration)، تاریخ وضعیت (Status Date)، شروع طبق برنامه (Baseline Start)، پایان طبق […]

برنامه‌ریزی (Plan)

برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری در زمان حال برای آینده است. هر چه بتوان آینده را دقیق‌تر  پیش‌بینی و عوامل تاثیرگذار بر كار را بهتر شناخت، آنگاه می‌توان انتظار برنامه‌ریزی موثرتر و كاراتری داشت. برنامه‌ریزی در‌محیطی معنا می‌یابد كه در آن قیدها و محدودیت‌هایی مطرح ‌باشند؛ اگر هیچ […]

مدیریت زمان پروژه

حوزه مدیریت زمان پروژه سومین حوزه پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. این حوزه شامل 7 فرآیند از دو گروه فرآیندی برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل است.   برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): در ویرایش 5 پی‌ام‌باک، در همه حوزه‌ها اولین فرآیند برنامه مدیریتی حوزه می‌باشد. در این […]

پی‌ام‌باک ـ مدیریت پروژه

یکی از استانداردهای رایج مدیریت پروژه، پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. موسسه مدیریت پروژه (PMI) ویرایش پنجم پی‌ام‌باک را در 10 حوزه شامل 47 فرآیند و 5 گروه فرآیندی در سال 2013 منتشر کرد. ویرایش پنجم، استاندارد پی‌ام‌باک شامل حوزه‌ها و فرآیندهای زیر می‌باشد. مدیریت یکپارچگی (تهیه و توسعه منشور پروژه، تهیه و توسعه برنامه مدیریت پروژه، هدایت […]

مدیریت پروژه ـ استانداردها

  شکل‌گیری استانداردهای مدیریت پروژه در 50 سال اخیر می‌باشد. از مهمترین استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان به پی‌ام‌باک (PMBOK)، پرینس 2 (Prince 2) و ایزو (ISO) اشاره کرد. در سال 1969 موسسه مدیریت پروژه (PMI) تاسیس شد و پیش‌نویس اولین نسخه استاندارد پی‌ام‌باک در سال 1987 […]

مدیریت پروژه

بر اساس تعریف پی‌ام‌باک (PMBOK)، مدیریت پروژه، به‌کارگیری دانش، مهارت، ابزار و روش در فعالیت‌های پروژه، جهت محقق ساختن الزامات پروژه می‌باشد. هر پروژه الزاماتی دارد. این الزامات شامل محدوده، هزینه، زمان، کیفیت و … می‌باشند. برای موفقیت در مدیریت پروژه، اجرای یکپارچه مهارت‌های مدیریتی […]

پروژه، طرح و پورتفولیو

بر اساس تعریف پی‌ام‌باک (PMBOK) : پروژه تلاشی موقت برای تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد بر اساس استانداردهای کیفی و الزامات است. همانطور که در تعریف بالا روشن است، پروژه مجموعه کارهایی است که در جهت دستیابی به یک محصول یا خدمت یا […]