مزایای فریلنسری

مهمترین مزایای فریلنسری  تنوع کاری زیادی نسبت به کارمندان است. بدون در نظر گرفتن به نیاز به یک درآمد ثابت – معمولاً آزادی عمل بیشتری برای انتخاب زمان و مکان کار خود دارند. مزایا تجربه کارهای متفاوت مشخصه‌های آن‌ها را می‌سازد و در نتیجه شبکه‌ای […]

فریلنسر

فریلنسر کسی است که سرویس‌ها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به کارفرما ارائه می‌کند. آن‌ها معمولاً ساعتی، روزانه یا پروژه‌ای دستمزد می‌گیرند و اساساً یک کسب و کار یک‌نفره است. زمینه‌هایی که در آن فریلنسینگ رایج است عبارتند از: موسیقی، چاپ، نویسندگی، برنامه‌نویسی، […]