مدل زمان‌بندی

همان‌طور که در مطالب قبل نیز اشاره شد مدل زمان‌بندی به مجموعه ای گفته می شود که شامل زمان‌بندی، تخصیص و توزیع منابع  و توزیع احجام و هزینه ها باشد. در واقع مدل زمان‌بندی شامل تمام خواسته های شما می باشد که در یک جا […]

برنامه زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی یا مدل زمان‌بندی، این موضعی است که در بین عامه کارشناسان با هم یکی در نظر گرفته می شود. در حالیکه یکی از خروجی های (گزارش ها) مدل زمان‌بندی، برنامه زمان‌بندی می باشد. در استاندارد پم‌باک یکی از خروجی های فرایند تهیه و توسعه زمان‌بندی پروژه، برنامه زمان‌بندی […]

پیشرفت پروژه

در اکثر موارد مدیران به دنبال عددی هستند که بتواند یک دید مناسب نسبت به وضعیت پروژه (پیشرفت پروژه) برایشان ایجاد کند. همانطور که در مطلبی با عنوان پیشرفت فیزیکی اشاره شد چند روش رایج برای محاسبه پیشرفت پروژه وجود دارد. البته این موضوع همواره با اشتباهاتی همراه […]

مدیریت ارزش حاصله

مدیریت ارزش حاصله (EVM)، یکی از مهم‌ترین روش‌های ارزیابی عملکرد پروژه‌ها می‌باشد. در حوزه مدیریت هزینه، فرآیند کنترل هزینه‌ها، فرآیندیست که عملکرد پروژه در آن سنجیده می‌شود. در اینجا در مورد پارامترهای مهم مدیریت ارزش حاصله توضیح خواهم داد. ارزش برنامه‌ریزی شده (PV)، پس از […]

پیشرفت فیزیکی

برای سنجش عملکرد پروژه‌ها، روش‌های متنوعی وجود دارد، یکی از روش‌ها محاسبه پیشرفت فیزیکی فعالیت‌ها می‌باشد. همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، برای کنترل زمان‌بندی پروژه از پارامترهایی مانند تاریخ شروع، تاریخ پایان، زمان باقیمانده و … می‌توان استفاده کرد. ولی موضوعی که در […]