مدل زمان‌بندی

همان‌طور که در مطالب قبل نیز اشاره شد مدل زمان‌بندی به مجموعه ای گفته می شود که شامل زمان‌بندی، تخصیص و توزیع منابع  و توزیع احجام و هزینه ها باشد. در واقع مدل زمان‌بندی شامل تمام خواسته های شما می باشد که در یک جا […]

مدیریت پروژه ـ استانداردها

  شکل‌گیری استانداردهای مدیریت پروژه در 50 سال اخیر می‌باشد. از مهمترین استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان به پی‌ام‌باک (PMBOK)، پرینس 2 (Prince 2) و ایزو (ISO) اشاره کرد. در سال 1969 موسسه مدیریت پروژه (PMI) تاسیس شد و پیش‌نویس اولین نسخه استاندارد پی‌ام‌باک در سال 1987 […]