برنامه زمان‌بندی

برنامه زمان‌بندی یا مدل زمان‌بندی، این موضعی است که در بین عامه کارشناسان با هم یکی در نظر گرفته می شود. در حالیکه یکی از خروجی های (گزارش ها) مدل زمان‌بندی، برنامه زمان‌بندی می باشد. در استاندارد پم‌باک یکی از خروجی های فرایند تهیه و توسعه زمان‌بندی پروژه، برنامه زمان‌بندی […]

پیشرفت پروژه

در اکثر موارد مدیران به دنبال عددی هستند که بتواند یک دید مناسب نسبت به وضعیت پروژه (پیشرفت پروژه) برایشان ایجاد کند. همانطور که در مطلبی با عنوان پیشرفت فیزیکی اشاره شد چند روش رایج برای محاسبه پیشرفت پروژه وجود دارد. البته این موضوع همواره با اشتباهاتی همراه […]

پیشرفت فیزیکی

برای سنجش عملکرد پروژه‌ها، روش‌های متنوعی وجود دارد، یکی از روش‌ها محاسبه پیشرفت فیزیکی فعالیت‌ها می‌باشد. همانطور که در مطالب پیشین گفته شد، برای کنترل زمان‌بندی پروژه از پارامترهایی مانند تاریخ شروع، تاریخ پایان، زمان باقیمانده و … می‌توان استفاده کرد. ولی موضوعی که در […]

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی

برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی اولین فرآیند از حوزه مدیریت زمان استاندارد پی ام باک (PMBOK) و در گروه برنامه‌ریزی قرار دارد. همه فرآیندهای پی ام باک شامل ورودی، ابزار و روش و خروجی می‌باشند. ورودی‌های این فرآیند، برنامه مدیریت پروژه، منشور پروژه، عوامل محیطی سازمان و […]

کنترل زمان‌بندی پروژه

بر اساس استاندارد پی ام باک (PMBOK)، فرآیند کنترل زمان‌بندی پروژه در گروه نظارت و کنترل و حوزه مدیریت زمان قرار دارد. موارد مهم در این فرآیند شروع (Start)، پایان (Finish)، مدت زمان (Duration)، تاریخ وضعیت (Status Date)، شروع طبق برنامه (Baseline Start)، پایان طبق […]

مدیریت زمان پروژه

حوزه مدیریت زمان پروژه سومین حوزه پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. این حوزه شامل 7 فرآیند از دو گروه فرآیندی برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل است.   برنامه‌ریزی مدیریت زمان‌بندی (گروه فرآیندی برنامه‌ریزی): در ویرایش 5 پی‌ام‌باک، در همه حوزه‌ها اولین فرآیند برنامه مدیریتی حوزه می‌باشد. در این […]

پی‌ام‌باک ـ مدیریت پروژه

یکی از استانداردهای رایج مدیریت پروژه، پی‌ام‌باک (PMBOK) می‌باشد. موسسه مدیریت پروژه (PMI) ویرایش پنجم پی‌ام‌باک را در 10 حوزه شامل 47 فرآیند و 5 گروه فرآیندی در سال 2013 منتشر کرد. ویرایش پنجم، استاندارد پی‌ام‌باک شامل حوزه‌ها و فرآیندهای زیر می‌باشد. مدیریت یکپارچگی (تهیه و توسعه منشور پروژه، تهیه و توسعه برنامه مدیریت پروژه، هدایت […]

مدیریت پروژه ـ استانداردها

  شکل‌گیری استانداردهای مدیریت پروژه در 50 سال اخیر می‌باشد. از مهمترین استانداردهای مدیریت پروژه می‌توان به پی‌ام‌باک (PMBOK)، پرینس 2 (Prince 2) و ایزو (ISO) اشاره کرد. در سال 1969 موسسه مدیریت پروژه (PMI) تاسیس شد و پیش‌نویس اولین نسخه استاندارد پی‌ام‌باک در سال 1987 […]

مدیریت پروژه

بر اساس تعریف پی‌ام‌باک (PMBOK)، مدیریت پروژه، به‌کارگیری دانش، مهارت، ابزار و روش در فعالیت‌های پروژه، جهت محقق ساختن الزامات پروژه می‌باشد. هر پروژه الزاماتی دارد. این الزامات شامل محدوده، هزینه، زمان، کیفیت و … می‌باشند. برای موفقیت در مدیریت پروژه، اجرای یکپارچه مهارت‌های مدیریتی […]

پروژه، طرح و پورتفولیو

بر اساس تعریف پی‌ام‌باک (PMBOK) : پروژه تلاشی موقت برای تولید محصول، خدمت یا نتیجه‌ای منحصر به فرد بر اساس استانداردهای کیفی و الزامات است. همانطور که در تعریف بالا روشن است، پروژه مجموعه کارهایی است که در جهت دستیابی به یک محصول یا خدمت یا […]